top of page

Best Practice 2018 เกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบการปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ 1. คุณครูจุฑารัตน์ สีแสง 2. คุณครูนิภาพร อ่อนเขียว 3. คุณครูอรอุษา คชประภา 4.คุณครูสุนันต์ทาบุญอยู่     ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบการปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ (Best Practice) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๑ จากสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสระบุรี


ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page