Best Practice 2018 เกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบการปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ 1. คุณครูจุฑารัตน์ สีแสง 2. คุณครูนิภาพร อ่อนเขียว 3. คุณครูอรอุษา คชประภา 4.คุณครูสุนันต์ทาบุญอยู่     ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบการปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ (Best Practice) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๑ จากสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสระบุรี


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube