top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

แหล่งเรียนรู้ภายในห้องศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในห้องศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว โดยมีกิจกรรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงผลเสียของยาเสพติดที่อยู่ใกล้ตัว การป้องกัน การปฏิเสธ และปฏิบัติตนเพื่อให้ปลอดภัยจากภัยร้ายของยาเสพติด
ดู 34 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page