top of page

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะอันตรายในสถานศึกษา

    เมื่อวันที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการแยกขยะอันตรายในสถานศึกษา ที่จัดขึ้นโดย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงขยะอันตราย และแยกแยะขยะอันตรายได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยดู 20 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page