โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะอันตรายในสถานศึกษา

    เมื่อวันที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการแยกขยะอันตรายในสถานศึกษา ที่จัดขึ้นโดย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงขยะอันตราย และแยกแยะขยะอันตรายได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube