top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เก็บภาพบรรยากาศการเรียนของน้องๆ อนุบาลยุววิทยา ระดับชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เก็บภาพบรรยากาศการเรียนของน้องๆ อนุบาลยุววิทยา ระดับชั้นประถมศึกษา เรียนรู้ผ่านคลิปวีดีโอและสื่อพัฒนาการเรียนรู้ ยุค Online เด็กๆสนุกสนานและมีความสุข เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

#อนุบาลยุววิทยา เด็กเรียน Online กันอย่างจริงจังครบตามชั่วโมง

ดู 38 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page