โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา รับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี ๒๕๖๑

อัพเดตเมื่อ: 6 พ.ย. 2020

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา และครูผู้รับผิดชอบ นางชุติมา อักษรพจน์ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ "รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น" ระดับเงิน "โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี ๒๕๖๑"ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube