โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา รับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี ๒๕๖๑

อัพเดตเมื่อ: 6 พ.ย. 2020

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา และครูผู้รับผิดชอบ นางชุติมา อักษรพจน์ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ "รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น" ระดับเงิน "โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี ๒๕๖๑"ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น