top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาเก็บภาพบรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เก็บภาพบรรยากาศการเรียนของน้องๆ อนุบาลยุววิทยา ระดับชั้นอนุบาล เรียนรู้ผ่านคลิปวีดีโอและสื่อพัฒนาการเรียนรู้ ยุค Online เด็กๆสนุกสนานและมีความสุข เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

#อนุบาลยุววิทยา เด็กเรียน Online กันอย่างจริงจังครบตามชั่วโมงhttps://www.yuwawittaya.ac.th/ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page