top of page

โครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ โดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว (๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐)

โครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ โดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ ชมรมบัณฑิตแนะแนว มอบเกียรติบัตรกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ที่เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ได้รับรางวัล

  1. คะแนนรวม PRE-ประถมศึกษา ชั้น ป.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ ได้สูงสุดของจังหวัด" ได้แก่ ด.ช.กิตติพงษ์ รัตนบุรี

  2. คะแนนรวม PRE-ประถมศึกษา ชั้น ป.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ ได้สูงสุดของจังหวัด" ได้แก่ ด.ญ.รวิภา จันทร์สุข

ดู 22 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page