โครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ โดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)

โครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ โดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ชมรมบัณฑิตแนะแนว มอบเกียรติบัตรกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ที่เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ได้รับรางวัล

1. คะแนนรวม PRE-ประถมศึกษา ชั้น ป.๔ วิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ อันดับที่ ๑ ของประเทศได้แก่ ด.ญ.ณัฐริกา สุมาลีดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube