top of page

โครงการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

อัปเดตเมื่อ 5 พ.ย. 2563

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ที่ได้รับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล โครงการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อ.เมือง จ.สระบุรีดู 66 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page