top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

แนะนำ บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อัพเดต ณ กันยายน ๒๕๖๕

อัปเดตเมื่อ 7 ก.ย. 2565

สวัสดีค่ะ เด็ก ๆ และคุณผู้ปกครองของนักเรียนทกท่าน

วันนี้ แอดมิน จะมาแนะนำ บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ให้ได้รู้จักกันนะคะ แอดมินลงรูปอัพเดต ณ ปัจจุบัน ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ค่ะ


"คณะผู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา""ครูระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา"


"ครูระดับปฐมศึกษา ชั้นปีที่ ๑ - ๓ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา""ครูระดับปฐมศึกษา ชั้นปีที่ ๔ - ๖ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา""ครูผู้สนับสนุนการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา"


ดู 53 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page