เปิดบ้านผลงานหนู ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับก่อนประถมศึกษา

    เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดแสดงผลงานนักเรียน ในธีม "เปิดบ้านผลงานหนู" เพื่อจัดแสดงผลงานของเด็กๆ ครบทั้ง ๖ กิจกรรมหลัก มีการแสดงออกบนเวที และการร่วมจัดกิจกรรมของครูภูมิปัญญา ตลอดกิจกรรมในครั้งนี้ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube