top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

สอบธรรมสนามหลวงระดับธรรมศึกษาตรี-ธรรมศึกษาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี จัดพิธีสอบธรรมสนามหลวงระดับธรรมศึกษาตรี-ธรรมศึกษาเอก ขึ้น โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและส่งครูผู้สอนเข้าสอบ

- ธรรมศึกษาเอก ๓๐ คน - ธรรมศึกษาโท ๑๙ คน โดยมีนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาตรี ๑๓๐ คน - ธรรมศึกษาโท ๑๘๐ คน - ธรรมศึกษาเอก ๔๗ คน
ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page