• Admin

สอบธรรมสนามหลวงระดับธรรมศึกษาตรี-ธรรมศึกษาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี จัดพิธีสอบธรรมสนามหลวงระดับธรรมศึกษาตรี-ธรรมศึกษาเอก ขึ้น โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและส่งครูผู้สอนเข้าสอบ

- ธรรมศึกษาเอก ๓๐ คน - ธรรมศึกษาโท ๑๙ คน โดยมีนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาตรี ๑๓๐ คน - ธรรมศึกษาโท ๑๘๐ คน - ธรรมศึกษาเอก ๔๗ คน
ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube