top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

สอบธรรมสนามหลวงระดับธรรมศึกษาตรี-ธรรมศึกษาโท

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี จัดพิธีสอบธรรมสนามหลวงระดับธรรมศึกษาตรี-ธรรมศึกษาโทขึ้น ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและมีนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาตรี ๒๘๙ คน ธรรมศึกษาโท ๖๙ คนดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentarer


bottom of page