วันต่อต้านยาเสพติดโลก ระดับอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  ได้จัดกิจกรรม อ.ย.ว.น้อย สดใสต้านภัยยาเสพติด ระดับชั้นอนุบาล ประำจปี ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด และได้เห็นพิษภัยของยาเสพติด โดยภายในงานมีการแสดงดนตรีของนักเรียระดับอนุบาล การแสดงละครของนักเรียนชั้นประถมศึกษา การแสดงผลงานของนักเรียระดับอนุบาลดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube