top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษารูปแบบ On line - On hand

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษารูปแบบ On line-On hand เด็กได้ทำแบบฝึกหัด ใบงาน ใบสร้างความรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน โดยบูรณาการณ์ประสมประสานกับทักษะชีวิตที่นักเรียนปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page