top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน on line กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน on line กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน การตอบคำถาม เสริมทักษะการคิดเลขเร็ว การคิดวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหา นักเรียนเรียนด้วยความสนุกและได้รับความรู้เต็มตามศักยภาพทุกคน
ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page