top of page

พิธีรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น The Private School Teacher Award 2019

อัปเดตเมื่อ 5 พ.ย. 2563

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ในงาน Private School Teacher Award 2019     เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักการศึกษาเอกชน (สช.) ได้จัดงาน Private School Teacher Award 2019 ในงานครบรอบ ๑๐๑ ปี การศึกษาเอกชน โดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ นางสาวเพชรน้อย จันทร์น้อยร รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาที่ได้เข้ารับ "รางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" (Private School Teacher Award 2019) ประจำปี ๒๕๖๒ จากกระทรวงศึกษาธิการ


ดู 29 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page