พิธีมอบรางวัลประกวดวาดภาพ วันดินโลก โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน" ระดับประถมศึกษา

    เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นางสาวขนิษฐา เภชยันต์ คุณครูผู้ฝึกซ้อม นำเด็กหญิงเกตุสิรินทร์ เนตรรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับโล่ห์ พร้อมกับเงินรางวัล การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน" ระดับประถมศึกษา จาก นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ในพิธี วันดินโลก ของสถานีพัฒนาที่ดิน จ.สระบุรี เวลา ๘.๓๐ น. ณ ลานสวนสนาม ค่ายอดิศร จ.สระบุรี ค่ายอดิศร จ.สระบุรีดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube