กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐

อัพเดตเมื่อ: 5 พ.ย. 2020

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เป็นประธานในพิธี  และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน 

ยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน และขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมตลอดไป

(ซ้าย) นางชุติมา อักษรพจน์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา (กลาง) นางสาวเจียมจิต  ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา (ขวา) นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการ

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube