top of page

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐

อัปเดตเมื่อ 5 พ.ย. 2563

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เป็นประธานในพิธี  และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน 

ยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน และขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมตลอดไป

(ซ้าย) นางชุติมา อักษรพจน์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา (กลาง) นางสาวเจียมจิต  ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา (ขวา) นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการ

ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page