ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑     เมื่อวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนนักเรียน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา