top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

  • เด็กชายฆนากร ยิ้มละมัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

เก่ง ดี มีสุข เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในอนุบาลยุววิทยาดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page