top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ประกาศผลสอบนักเรียนแบบรายบุคคล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ประกาศผลสอบนักเรียนแบบรายบุคคล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผ่านทาง "ระบบระบบแจ้งผลการเรียนรายบุคคล"


วิธีเข้าดูผลสอบ

1. "กดที่นี่" เพื่อเข้าระบบผลสอบนักเรียน

2. ใส่"เลขบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน"

3. กดปุ่ม "Search"
ดู 20 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page