top of page

ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบโล่ห์ และเงินรางวัล แก่เด็กหญิงเกตุสิรินทร์ เนตรรักษ์ ในวันดินโลก ปี ๒๕๖๑

อัปเดตเมื่อ 4 พ.ย. 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบโล่ห์ และเงินรางวัล “รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน” เนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๑     เมือวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบโล่ห์ และเงินรางวัล เพื่อแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงเกตุสิรินทร์ เนตรรักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนางสาวขนิษฐา เภชยันต์ ครูผู้ฝึกซ้อม ที่ได้รับรางวัล จากการประกวดแข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ “รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน” เนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๑ จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดิน จ.สระบุรี


ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page