top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

บริษัทเอกชน เข้าจัดกิจกรรม School Tour 2023

ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ บริษัทรักลูก พลัส จำกัด ได้เข้ามาจัดกิจกรรม" Hi-Q1 UHT School Tour " 2023 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาลชั้นปีที่ ๓ ของโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เพื่อสร้างพัฒนาการทั้งร่างกายและสมองของเด็กๆ ให้แข็งแรงพร้อมที่จะสั่งสมประสบการณ์ สร้างภูมิต้านทานอุปสรรคให้ติดตัวไปตลอดชีวิตผ่านกิจกรรมสันทนาการสื่อสร้างสรรค์ #เก่งดีมีสุข ที่ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page