top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

บรรยากาศและผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของน้องๆ ระดับอนุบาล

บรรยากาศและผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของน้องๆอนุบาล น้องๆ ทำกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้เรื่องสี และพัฒนาการของมือ เก่งมากค่ะ
ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page