top of page
  • Admin

บรรยากาศการเรียนการสอน Online ระดับอนุบาล

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของน้องๆ ในระดับอนุบาล โดยเรียนรู้ผ่าน Clip VDO ในรูปแบบOn line เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง4 ด้านที่เหมาะสมกับวัยดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page