top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

บรรยากาศการเรียนการสอน Online ระดับอนุบาล

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของน้องๆ ในระดับอนุบาล โดยเรียนรู้ผ่าน Clip VDO ในรูปแบบOn line เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง4 ด้านที่เหมาะสมกับวัยดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page