top of page

นิเทศฯ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

     เมื่อพฤหัสบดีวันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การเตรียมความพร้อมสูงสุดในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ และการจัดการศึกษาในสภาวการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี ทางโรงเรียนได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างดี

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page