นิเทศฯ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

     เมื่อพฤหัสบดีวันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การเตรียมความพร้อมสูงสุดในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ และการจัดการศึกษาในสภาวการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี ทางโรงเรียนได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างดี

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube