• Admin

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เข้าร่วมทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เข้าร่วมการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียน ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ภายใต้มาตรการ New Normal School อย่างเรียบร้อยและปลอดภัย โดยผ่านอุโมงค์ Virtual School Gate แห่งแรกแห่งเดียวในจังหวัดสระบุรี
ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube