top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เข้าสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี จัดพิธีสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และส่งนักเรียนสอบธรรมศึกษาตรี จำนวน ๑๘๗ คน สอบธรรมศึกษาโท จำนวน ๑๘๖ คน
ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page