top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

นักเรียนรับรางวัล"การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนฯ ครั้งที่ ๖"

โรงเรีบนอนุบาลยุววิทยา อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล"การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน" ครั้งที่ ๖ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องใน "วันการศึกษาเอกชน" โดย สำนักงานการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สมาคมประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page