top of page

จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒


(เริ่มจากซ้าย)

คนที ๑ :นางอุดม เกตุสุวรรณ (หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน)

คนที ๒ : นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย (รองผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนและหัวหน้าฝ่ายบุคลากร)

คนที ๓ : นางสาวเจียมจิต  ยุววิทยา (ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา)

คนที ๔: นางสาวสิริรัตน์ รัชตากร (หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา)

คนที่ ๕ : นางชุติมา อักษรพจน์ (หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา)
ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น


bottom of page