งานแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐ จ.สระบุรี (๕-๖ มกราคม ๒๕๖๑)

งานแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๑ มอบเกียรติบัตรกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาที่เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง "การแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิชาการ ได้แก่

1. วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.๒ ได้แก่ ด.ญ.กรรณิการ์ คำจร

2. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๒ ได้แก่ ด.ช.สุกนต์ธร ข้อร่วมคิด ,ด.ช.ศุภวิชญ์ อุตะมะ ,ดช.รัชชาพงษ์ เลี่ยวไพรัชต์

3. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๒ ได้แก่ ด.ญ.ภัทรสุดา ธงรัตนะดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube