งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๒ จ.นนทบุรี (๑๘-๒๐ เมษายน ๒๕๕๒)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๒ จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๒ จ.นนทบุรี โดยนักเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์ ระดับ ป.๔-๖ ได้แก่ ดช.นิธิศ ฉายากุล , ดช.ปุญญพัฒน์ ชัยกุล , ดช.รชต ลิ้มเจริญดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube