งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ปี ๒๕๖๒

เมื่อวันศุกรฺที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนส่วนภูมิภาค ภาคกลาง ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาผ่านเข้าแข่งขันงานทักษะวิชาการเอกชน ระดับภาค ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒๖ รายการ ซึ่งสรุปผลการแข่งได้ดังนี้

    ทางโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้รับ ๑๕ เหรียญทอง ๘ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง และ ๒ รางวัลชมเชย ซึ่งจากการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยโรงเรียนเป็นอย่างดี พร้อมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครู ผู้ปกครอง และตัวนักเรียนเองที่ได้พัฒนาตนเอง และได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube