top of page

ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาประชุมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อัปเดตเมื่อ 29 ต.ค. 2563

เมื่อเสาร์วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้อประชุมทานตะวัน โรงแรมศุภลัยป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี
ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page