คณะศึกษาธิการ-คณะศึกษานิเทศ เข้าตรวจโรงเรียนอนบุาลยุววิทยา

อัพเดตเมื่อ: 29 ต.ค. 2020

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓   ทางโรงเรียนได้รับการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับเกียรติจากดร.ปัญญา  แก้วเหล็ก รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมนายสุดใจ  มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี และคณะศึกษานิเทศ ซึ่งทางโรงเรียนได้รับคำชื่นชม แนะนำเป็นอย่างดี

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น