top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ "รุ่นที่๒๒"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ "รุ่นที่๒๒" ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี..ขอชื่นชมกับก้าวต่อไปของนักเรียนด้วยค่ะดู 20 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น


bottom of page