• Admin

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ "รุ่นที่๒๒"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ "รุ่นที่๒๒" ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี..ขอชื่นชมกับก้าวต่อไปของนักเรียนด้วยค่ะดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น