top of page
  • Admin

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ "รุ่นที่๒๒"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ "รุ่นที่๒๒" ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ .ขอชื่นชมกับก้าวต่อไปของนักเรียนด้วยค่ะดู 26 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page