• Admin

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่สอบเข้าโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมในห้องเรียนพิเศษ SMP , EP , SMBP ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนทุกคนค่ะดู 49 ครั้ง0 ความคิดเห็น