top of page

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฏฐชัย เพ็ชรักษ์ รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฏฐชัย เพ็ชรักษ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐานและได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลายและรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 ( รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด )

#เก่ง ดี มีสุข ต้องที่ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อ.เมือง จ.สระบุรีดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page