top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.๖ ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”

  • เด็กหญิงกนกลักษณ์ นำไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

เก่ง ดี มีสุข เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในอนุบาลยุววิทยาดู 40 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page