top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

🎊 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นป.๖ สอบเข้า ม.๑ (ห้องเรียนพิเศษ สสวท.) โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกุล

อัปเดตเมื่อ 28 มี.ค. 2565

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 🎊 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่

  1. เด็กหญิงภคอร คงเจริญ

  2. เด็กหญิงศรัณพร กระจายศรี

  3. เด็กหญิงภัณฑิรา เนตรสุวรรณ์

  4. เด็กชายรัชภาคย์ ร่วมสกุล

ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ห้องเรียนพิเศษ สสวท.) โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกุล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

  • เก่ง ดี มีสุข เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในอนุบาลยุววิทยา
ดู 53 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page