กิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ระดับ ป.๑ และ ป.๔

    วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัด Yuwa gottalent 2019 ภายในกิจกรรม เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ในด้านดนตรี การขับร้อง การเต้นรำ การเล่นตนดรี เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกสมาธิ และฝึกการทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube