กิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ระดับ ป.๒ และ ป.๕

อัพเดตเมื่อ: 4 พ.ย. 2020

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรม Yuwa gottalent 2019 นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ นำทีม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมชมการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น