กิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ระดับ ป.๓ และ ป.๔

อัพเดตเมื่อ: 6 พ.ย. 2020

    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมชมการแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งได้แสดงความสามารถพิเศษของตนเองดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น