กิจกรรม Yuwa gottalent 2018 ระดับชั้น ป.๑ และ ป.๔

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรม Yuwa gottalent 2018 โดยท่านผู้อำนวยการ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ซึ่งได้แสดงความสามารถพิเศษเล่นกีตาร์ ร้องเพลง เต้นประกอบเพลง และเล่านิทาน ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมความกล้าแสดงออกทางด้านดนตรี และช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube