top of page

Yuwa Got Talent 2020 ระดับชั้น ป.๑ และ ป.๔

อัปเดตเมื่อ 2 พ.ย. 2563

    วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม Yuwa Got Talent 2020 มีการแสดงความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔


ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page