Yuwa Got Talent 2020 ระดับชั้น ป.๑ และ ป.๔

อัพเดตเมื่อ: 1 พ.ย. 2020

    วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม Yuwa Got Talent 2020 มีการแสดงความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube