กิจกรรม Stem Education Camp 2019

    เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรม Stem Education Camp 2019 ในระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับ Stem education สร้างความรู้และความสนุกสนานพร้อมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

(กลาง) นางสาวเจียมจิต  ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

(ซ้าย) นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

(ขวา) นางชุติมา อักษรพจน์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube