กิจกรรม Smart kid camp Active Language and stem camp

เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เปิดค่ายกิจกรรม Smart kid camp Active Language and stem camp ระดับชั้นปฐมวัย กิจกรรมนี้เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่ ภายในกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตามจินตนาการของตนเอง เป็นอย่างดี
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube