กิจกรรม Science Camp 2020 ระดับชั้น ป.๓

อัพเดตเมื่อ: 31 ต.ค. 2020

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสคร์ Science Camp 2020 ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยทีมงานคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ผ่านการปฏิบัติจริงดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น