กิจกรรม Science Camp 2020 ระดับชั้น ป.๓

อัปเดตเมื่อ 31 ต.ค. 2563

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสคร์ Science Camp 2020 ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยทีมงานคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ผ่านการปฏิบัติจริงดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น